Proizvodnja Gumenih Elemenata

Metod formiranja obicne gume putem ubrizgavanja u  alat je oblikovanje gumene spojnice ubacivanjem. Kaucuk se oblikuje prema alatu i stvrdnjava, posle cega je spremna za upotrebu.

Kompresiono oblikovanje gume se obavlja tako sto se pripremi parce sirove gume i stavi u  zagrejan kalup. Gornji deo kalupa se potom poklapa sto izaziva  formiranje sirove gume prema kalupu. Posle stezanja, kalup se otvara i  proizvod od gume se moze upotrebljavati.

Krajnja vrsta izrade gume podrazumeva uguravanje usijane sirove sirovine u alat koriscenjem poluga koje se koriste da  kaucuk ispuni svu unutrasnjost alata koji se potom zagreva, odgovarajuci deo se  ispravno formira i, po hladjenju je spreman za vadjenje iz kalupa